Insights Professional van het jaar 2022 - Bedrijfszijde


Bij het beoordelen van de kandidaten voor de MOAward Insights Professional - Bedrijfszijde van het jaar 2022 heeft de jury hun recente performance beoordeeld en gelet op de volgende criteria:

  • Bijdrage aan innovatie van het vak marketing research, dan wel de manier waarop marketing research binnen het bedrijf wordt ingezet;
  • Bijdrage aan een sterke positie van marketing research binnen het bedrijf;
  • Persoonlijke exposure (presentaties op congressen en seminars, geschreven artikelen);
  • Bijdrage aan de ontwikkeling van de professie, resp. de status en uitstraling daarvan.
Erna Jie

Erna Jie – PostNL - Erna heeft zich als zeer ervaren en bevlogen Senior Projectleider Marktonderzoek bij PostNL zich de laatste jaren onder andere beziggehouden met het ontwikkelen en uitvoeren van een grootschalig Diversiteitsonderzoek. In deze tijd meer dan ooit een boeiend en relevant thema. Op haar pad kwam Erna diverse methodologische barrières tegen om te beslechten. Dit is met veel inzet en overleg met externe partijen gelukt en inmiddels staat er een mooi en uniek instrument, de Diversiteitsindex, die percepties van medewerkers over Diversiteit & Inclusie meet. Factbased input voor het D&I beleid van PostNL. PostNL kreeg met dit onderzoek veel free publicity in de media. Ook andere organisatie hebben inmiddels belangstelling getoond voor dit instrument, waardoor de weg naar het ontwikkelen van een landelijke benchmark open ligt. Erna zet zich nu ook in om andere bedrijven te helpen met dit thema, op weg naar een inclusief Nederland!

Eva van Kruchten

Eva van Kruchten – Ministerie van Algemene Zaken - Dienst Publiek en Communicatie (DPC) - Eva is als energieke en gedreven Adviseur Communicatieonderzoek bij DPC altijd op zoek naar innovatieve manieren om percepties en signalen van burgers in kaart te brengen en deze om te zetten in adviezen voor het verbeteren van de communicatie van de Rijksoverheid. Afgelopen jaar heeft ze bijvoorbeeld een pilot gedaan met spraaktechnologie, ervaring opgedaan met het inzetten van gamification, en geëxperimenteerd met het ongestuurd detecteren van onderstromen in een research community. In kennissessies deelt Eva graag de opgedane kennis met andere collega’s binnen Rijksoverheid en maakt ze zich hard voor meer datagedreven werken. Afgelopen twee jaren waren alle ogen gericht op de website Rijksoverheid.nl, dat van informatiesite veranderde in de plek waar continu de meeste actuele crisis-informatie werd gegeven. Eva en haar collega’s hebben gezorgd voor een waardevolle feedbackloop voor de redactie waarin verschillende databronnen werden geïntegreerd, zoals websitestatistieken, gebruikersfeedback en call center data.

Marcel Paquay

Marcel Paquay – Walibi Holland - Marcel heeft als ondernemende Head of Strategy, Insights & Revenu het insights based werken bij Walibi Holland definitief op de kaart gezet, eerst op operationeel niveau maar nu ook op strategisch niveau. Zo zijn insights inmiddels leidend bij het aanboren van nieuwe doelgroepen, het realiseren van structurele bezoekersgroei en het bepalen van investeringen in attracties. Afgelopen jaar heeft Marcel op het gebied van revenu management succes geboekt door een algoritme te ontwikkelen dat de ticketverkoop voorspelt aan de hand van verschillende databronnen zoals historische verkoopdata, verkoopkanalen, type dag en weersinvloeden. Daarnaast heeft hij geëxperimenteerd met onder meer social listening, biometrisch onderzoek en ‘omni-source’ onderzoek. Marcel geeft regelmatig lezingen om andere bedrijven en studenten te enthousiasmeren over de ongekende mogelijkheden van data en onderzoek. Alhoewel Walibi in de coronacrisis af en toe stil heeft gelegen, geldt dat voor Marcel zelf zeer zeker niet.