Digital & Webanalist van het jaar 2020


De Digital & Webanalist van het jaar 2020 award wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. De kandidaat dient zich op onderstaande criteria te onderscheiden om in aanmerking te komen voor een nominatie door de jury:

  • werkzaam in de (digital) onderzoek-sector;
  • heeft een sterk analytisch vermogen;
  • creatief & een vernieuwende aanpak;
  • goede communicatieve vaardigheden;
  • heeft een zekere drive en doorzettingsvermogen;
  • toont leiderschap, m.a.w. is richtinggevend, brengt mensen samen, motiveert en inspireert.

Daarnaast heeft de jury gelet op wat de kandidaat in de afgelopen 12 maanden heeft waargemaakt, hoe de kandidaat tegen het vak aankijkt, de mate waarin de kandidaat naar buiten optreedt in de analytics community (conferenties, meetups, etc.) en hoe de kandidaat op de ontvangen stellingen heeft gereageerd.

Pieter Caesens - OPERON - Pieter heeft laten zien het verschil te kunnen maken in een grote multinational: inzichtelijk en begrijpelijk maken van dataproblemen voor business stakeholders, het omzetten van inzichten in acties, het uitvoeren van experimenten om hypotheses te testen en een team opzetten om deze werkzaamheden naar een hoger niveau te tillen. Pieter brengt de business owners, IT en data scientists bij elkaar om problemen aan te pakken en ervoor te zorgen dat er genoeg draagvlak is voor de acceptatie van de oplossingen. Tenslotte heeft Pieter het voor elkaar gekregen om een grote multinational op strategisch niveau te beïnvloeden op basis van data en zijn bevindingen. Insiders erkennen deze stevige opgave. Daarmee heeft Pieter zijn plek bij de laatste drie kandidaten veilig gesteld.

Pieter was werkzaam bij QIAGEN, maar heeft inmiddels zijn eigen bedrijf OPERON opgestart, gespecialiseerd in het begeleiden van IT en marketing projecten. 

Erik Driessen - Greenhouse - Erik is al sinds 2011 werkzaam bij de Greenhouse group en leidt daar sinds 2018 het analytics team en niet zonder succes. Erik wordt geroemd om zijn enthousiasme en hoe hij collega’s enthousiast krijgt voor digital analytics. Wat hem siert is dat hij een leider is die niet bang is om te falen. Elk kwartaal komen hij en zijn team samen om in de lean spirit hun fouten te vieren en ervan te leren. Binnen Greenhouse heeft Erik een analytics trainingsprogramma opgezet waarin hij aan zowel collega’s als klanten les geeft over analytics theorie en techniek. Waar veel data analisten graag zoveel mogelijk data tot hun beschikking willen hebben is Erik kritischer: eerst beginnen met de waaromvraag en daarna pas gaan meten. Meer data is niet altijd beter. Erik was te zien tijdens de Superweek afgelopen jaar en te horen in de welbekende Digital Analytics Power Hour podcast.

Vanaf september is Erik Driessen werkzaam bij De Belastingdienst.

Yannick Nierop - Storm Digital - Yannick is een rising star die beschikt over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van digital analytics. Hij ziet zijn betrekkelijk lage aantal arbeidsjaren zelf als een voordeel. Verbaasd over de vele handmatige handelingen in data processen probeert hij deze te automatiseren zodat hij en zijn collega’s hun vaardigheden kunnen gebruiken waarvoor die nodig zijn: analyseren en analyses omzetten in actie. Uit Yannick’s visie hierop blijkt dat hij verder kijkt dan alleen wat er nu gedaan moet worden. Hij benadert problemen voor zichzelf en anderen met het zoeken naar een oplossing voor de langere termijn. Yannick is ambitieus en begrijpt goed wat de potentie van data is om een positieve impact te maken op de business. Het afgelopen jaar heeft Yannick dit laten zien voor meerdere grote bedrijven en heeft daarmee zijn nominatie dik verdiend.