• Achtergrond 2017

Inzendtermijn voor nieuwe wetenschapsprijs MOAwards is geopend!

Omdat de wereld van de wetenschap volop in beweging is, heeft de MOA de wetenschapsprijs geactualiseerd en een nieuwe naam gegeven. Wetenschappers kunnen vanaf nu meedingen voor de prijs Insights Scientist van het jaar 2018! De jury heeft voor 2018 een speciaal TOPIC vastgesteld: Digital Advertising. Ben of ken jij iemand die een mooie wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd rondom dit thema? Draag jezelf, je collega, kennis, vriend of familielid dan nú voor!

Kandidaten dienen het volgende aan te leveren om te kunnen meedingen naar de prijs:

1. Een wetenschappelijk artikel dat gaat over Digital Advertising. Dit artikel dient geaccepteerd te zijn voor publicatie, dan wel al gepubliceerd te zijn in een gerenommeerd internationaal marketing tijdschrift.
2. Een motivatiebrief van maximaal één A4-tje, waarin de kandidaat aangeeft waarom hij / zij vindt dat hij / zij een expert is op het gebied van Digital Advertising (bijv. contacten met bedrijfsleven, leiders van onderzoeksgroepen, in bezit van data rondom Digital Advertising etc.) en op welke wijze de kandidaat moeite doet om met de resultaten van zijn / haar onderzoek een brug te slaan naar de praktijk. De brief mag zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven zijn.

Aanleveren van bovenstaande gegevens kan eenvoudig door de documenten te mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Aanmelden kan tot 1 januari 2018.

Waarom meedingen voor deze prijs?

• Genomineerden mogen op het grootste marketing en insights event, het MIE presenteren.
• De publicaties van de genomineerden worden opgenomen in een speciaal boekje rondom het TOPIC Digital Advertising (als men dat wil).
• Het biedt de genomineerde wetenschappers de gelegenheid om in contact te komen met het bedrijfsleven. Een uitermate mooie kans om toegang te krijgen tot nieuwe data. En mogelijk nieuwe samenwerkingen te starten.
• De titel levert behalve prestige ook publiciteit op. De genomineerden komen o.a. in vakblad CLOU te staan.

Criteria voor het selecteren van de genomineerden 

De jury kiest uit alle kandidaten drie genomineerden. De genomineerden worden gekozen op basis van de volgende criteria:
• Innovativiteit van het onderzoek – is het academisch vernieuwend?
• Kwaliteit van de methodologie – dataverzameling en analyses dienen van hoog niveau te zijn. 
• Praktische relevantie – uitkomsten van het onderzoek moeten leiden tot praktisch relevante, in praktijk bruikbare inzichten. Dit kan blijken uit de managerial implications section in het artikel, maar bijvoorbeeld ook uit gegeven presentaties voor bedrijven, het gebruik van data van bedrijven, etc. 
• Leesbaarheid – het moet een helder geschreven verhaal zijn.

Wat gebeurt er als ik word genomineerd?

Genomineerden worden verzocht een presentatie te geven op een symposium rondom het TOPIC Digital Advertising op donderdag 26 april 2018, op een locatie in Amsterdam. De presentatie mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven. De jury zal na het symposium, mede op basis van de presentatie de uiteindelijke winnaar kiezen. Daarnaast worden ook drie marketeers uit de praktijk uitgenodigd om tijdens het symposium een paneldiscussie te voeren met de genomineerden. De drie genomineerden worden vervolgens uitgenodigd om op 6 juni 2018 aanwezig te zijn bij de feestelijke uitreiking van de MOAwards, waar de Insights Scientist of the year 2018 bekend zal worden gemaakt.

Wetenschappers die meedingen naar de titel ‘Insights Scientist van het jaar’ hebben het voorrecht om een bijdrage te leveren aan een boek(je) over Digital Advertising (de bijdrage voor het boekje is niet verplicht). In dit boekje worden bijdragen vanuit zowel de wetenschap als de praktijk opgenomen. Het boekje zal worden uitgegeven door de MOA en bij een breed publiek onder de aandacht worden gebracht. De bijdrage mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven en wordt opgenomen als hoofdstuk.