• Achtergrond 2019

Inzendtermijn voor de MOAward “Insights Scientist van het jaar 2019” is gesloten!

Wetenschappers konden weer meedingen voor de prijs Insights Scientist van het jaar 2019! De retail sector is volop in beweging. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van V&D uit het straatbeeld of de opkomst van online supermarkt Picnic. De jury heeft in lijn hiermee “Surviving the Retail Revolution” als Topic of the Year 2019 gekozen. 

Kandidaten dienden het volgende aan te leveren om te kunnen meedingen naar de prijs:

 1. Een motivatiebrief van maximaal één A4-tje, waarin de kandidaat aangeeft waarom hij / zij vindt dat hij / zij een expert is op het gebied van de Retail Revolution (bijv. contacten met bedrijfsleven, leiders van onderzoeksgroepen, in bezit van data rondom de Retail Revolution, publicaties etc.) en op welke wijze de kandidaat moeite doet om met de resultaten van zijn / haar onderzoek een brug te slaan naar de praktijk. De brief mag zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven zijn.
 2. Een wetenschappelijk artikel waar de kandidaat het meest trots op is en dat gaat over de Retail Revolution, ofwel over manieren waarop retailers de veranderingen in de sector het hoofd kunnen bieden. Dit artikel dient geaccepteerd te zijn voor publicatie, dan wel al gepubliceerd te zijn in een gerenommeerd internationaal marketing tijdschrift.

Aanleveren van bovenstaande gegevens kon eenvoudig door de documenten te mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Aanmelden kon tot 15 november.

Waarom meedingen voor deze prijs?

 • We bieden de genomineerden een mooi podium tijdens een door MOA georganiseerd symposium over het Topic of the Year (in april 2019) en de uitreiking van de MOAwards (in juni 2019).
 • De genomineerden krijgen de mogelijkheid een publicatie te laten opnemen in een speciaal door MOA uitgegeven boekje rondom het TOPIC Surviving the Retail Revolution. Deze publicatie mag zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven worden.
 • Het biedt de genomineerde wetenschappers de gelegenheid om in contact te komen met het bedrijfsleven. Een uitermate mooie kans om toegang te krijgen tot nieuwe data. En mogelijk nieuwe samenwerkingen te starten.
 • De titel levert behalve prestige ook publiciteit op. De genomineerden komen o.a. in vakblad CLOU te staan.

Criteria voor het selecteren van de genomineerden
De jury kiest uit alle kandidaten drie genomineerden. De genomineerden worden gekozen op basis van de volgende criteria:

 • De CV van de kandidaat – hieruit moet blijken dat de kandidaat kan worden gezien als een expert op het topic.

En voor het specifieke artikel dat aangeleverd is door de kandidaat, wordt gekeken naar:

 • Innovativiteit van het onderzoek – is het academisch vernieuwend?
 • Kwaliteit van de methodologie – dataverzameling en analyses dienen van hoog niveau te zijn.
 • Praktische relevantie – uitkomsten van het onderzoek moeten leiden tot praktisch relevante, in praktijk bruikbare inzichten. Dit kan blijken uit de managerial implications section in het artikel, maar bijvoorbeeld ook uit gegeven presentaties voor bedrijven, het gebruik van data van bedrijven, etc. 
 • Leesbaarheid – het moet een helder geschreven verhaal zijn.

Wat gebeurt er als ik word genomineerd?
Genomineerden worden verzocht een presentatie te geven op een symposium rondom het TOPIC Surviving the Retail Revolution op donderdag 18 april 2019, op een locatie in Amsterdam. De presentatie mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven. Er worden ook marketeers uit de praktijk uitgenodigd om tijdens het symposium een paneldiscussie te voeren met de genomineerden. Verder worden er ook presentaties door marketeers uit de praktijk verzorgd. De jury zal na het symposium, mede op basis van de presentatie de uiteindelijke winnaar kiezen.

De drie genomineerden worden vervolgens uitgenodigd om op 12 juni 2019 aanwezig te zijn bij de feestelijke uitreiking van de MOAwards, waar de Insights Scientist of the Year 2019 bekend zal worden gemaakt.

Wetenschappers die meedingen naar de titel ‘Insights Scientist van het jaar’ hebben het eerste recht om een bijdrage te leveren aan een boek(je) over Surviving the Retail Revolution (de bijdrage voor het boekje is niet verplicht). In dit boekje worden bijdragen vanuit zowel de wetenschap als de praktijk opgenomen. Het boekje zal worden uitgegeven door de MOA en bij een breed publiek onder de aandacht worden gebracht. De bijdrage mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven en wordt opgenomen als hoofdstuk.

 

DVJ Insights is Marketing Research & Analytics Bureau van het jaar

DVJ Insights is vanavond bij de uitreiking van de MOAwards 2018 in de WesterUnie in Amsterdam uitgeroepen tot Marketing Research & Analytics Bureau van het jaar. De prijs voor Insights Professional aan bedrijfszijde ging naar Daniëlle Koning van UWV.

De grote groei die DVJ Insights doormaakt, is volgens de jury van de MOAwards ‘niet leidend maar juist het gevolg van een tomeloze inzet’. Lucas Hulsebos, mede-eigenaar van het bureau, beaamt dat maar zegt ook dat hard groeien zijn ambitie was. “Ik heb een voorliefde voor grote, strategische projecten”, aldus Hulsebos. “Daar moet je een bepaalde omvang voor hebben. En je moet heel goed weten waar je morgen naartoe wil. Het is makkelijk om te doen wat je gisteren deed, maar als je als bureau vooruit wil moet je het morgen anders durven doen.”

De felbegeerde prijs voor Insights Professional aan bedrijfszijde is uitgereikt aan Daniëlle Koning van UWV. De jury roemde haar slagvaardigheid, die er voor gezorgd heeft dat de klant bij UWV veel meer centraal staat. In de drie jaar dat Koning voor UWV werkt, zegt ze de organisatie te zien verschuiven van procesgericht- naar klantgericht denken. “Als we nu een app ontwikkelen, vragen we eerst onze klanten wat ze willen in plaats van zomaar iets te bouwen.”

Insights Professional aan bureauzijde is dit jaar Eltine van der Veer van Braingineers. “Als startup zijn we hier een beetje een vreemde eend in de bijt. Deze prijs zien we dan ook echt als een erkenning.” Niels Bouwman van Kantar Millward Brown mocht de prijs voor Young Talent van het jaar in ontvangst te nemen. De jury was lovend over zijn beheersing van methodologie en modellen en hoe hem dat de mogelijkheid geeft ‘buiten de lijntjes te kleuren’. De jury koos unaniem voor André Scholten als Digital & Webanalist van 2018. Deze zelfstandige seo- en webanalyticsspecialist kan volgens de jury ‘toveren met data’. De prijs voor Insights Scientist van het jaar ging naar Lara Lobschat. Voor haar proefschrift op het gebied van online communicatie won Lobschat eerder een ‘early career grant’.

Met ruim vierhonderd aanmeldingen trok de elfde editie van de jaarlijkse uitreiking van de vakprijzen van de MOA meer aandacht dan ooit.

Winnaars 2018